Waterontharding

Waterontharders

Deze zijn onder verschillende merknamen en typen op de markt. Fleck, Autotrol, Siata, Clack, Erie, Delta zijn hier enkele voorbeelden van. Deze kunnen allemaal variëren in afmetingen. Met een harsvulling van slechts een paar liter tot de grotere exemplaren met een vulling van 300 liter of meer.

Om hardheid geheel of gedeeltelijk uit het water te verwijderen leveren wij waterontharders welke voorzien zijn van een food-grade harsvulling welke aan de FDA-richtlijn voldoet. Zodoende kunnen we garanderen dat het water na behandeling volkomen geschikt blijft om te consumeren als drinkwater.

Waterontharding wel of niet rendabel?
Waterontharding heeft inmiddels zijn nut bewezen. Voor wie wil bezuinigen op het onderhoud van zijn installaties en op het energiegebruik, is waterontharding tegenwoordig een economische noodzaak. Iemand met een beetje verantwoordelijkheidszin kan niet dulden dat waterleidingen door kalkafzetting worden aangetast en dat grote hoeveelheden energie worden verspild. Gezinshoofd, eigenaar van een flatgebouw of hotelhouder, iedereen wil graag dergelijke extra kosten vermijden. De installatie van een waterontharder voorkomt onkosten. De ervaring wijst uit dat deze investering onmiddellijk rendeert.

Kalkaanslag kost geld
Kalkaanslag vermindert drastisch de levensduur van zelfs de meest perfecte installaties en apparaten die zijn aangesloten op de waterleiding. Het herstellen van de leidingen en het voortijdig vervangen van de apparaten veroorzaken nodeloos veel onkosten. Kalkaanslag doet bovendien het energieverbruik aanzienlijk stijgen. In bijvoorbeeld gasgeisers en boilers, fungeert de kalkafzetting als een isolatielaag rond het water. Om het water alsnog te verwarmen dienst steeds meer energie te worden gebruikt. De gas- en elektriciteitsrekeningen gaan drastisch omhoog! De cijfers in onderstaande tabel spreken voor zichzelf:

Isolerende eigenschappen van kalksteen:

dikte afzetting (in mm)
0,4
0,81,63,24,86,4
9,6
rendementsverlies (in %)
4
711182728
48

Kalksteen tast vooral verwarmingsbuizen aan. Ook de werking van een wasmachine heeft erg te lijden onder kalkafzetting. Verwarmingselementen barsten door oververhitting, afdichtingen verharden, barsten en gaan lekken. De schade door kalkafzetting kan zich al na enkele maanden of pas na verscheidene jaren openbaren. Dit hangt namelijk af van de resthardheidsgraad van het water. De gevolgen van kalkafzetting blijven onvermijdelijk zolang het water niet wordt behandeld. Een hoge hardheid bevordert bovendien de vorming van grote hoeveelheden slib (kalksteen dat zich niet vasthecht). Onder dit slib treedt al gauw corrosie op.

Zelfs uw veiligheid staat op het spel
Kalk verstopte leiding kan de watertoevoer totaal blokkeren. De brander of elektrische weerstanden blijven werken en het aanwezige water raakt oververhit, het water wordt stoom. De veiligheid hangt dan volledig af van het goed werken van de veiligheidskleppen of -ventielen, maar ook die kunnen defect raken door kalkafzetting.

Dit bewijst nog maar eens – ten overvloede – dat het installeren van een waterontharder werkelijk nuttig en rendabel is.