De werking van een waterontharder

Even vooraf:

* hardheid bestaat voornamelijk uit calcium- en magnesiumdeeltjes (ionen genaamd).

* pekeloplossing: het zout opgelost in water

Hardheid

De hardheid van water wordt bepaald door de aanwezigheid van calcium- en magnesium- zouten. We onderscheiden blijvende en tijdelijke hardheid. Beide samen worden de totale hardheid genoemd.
Tijdelijke hardheid
Ook wel bicarbonaathardheid genoemd, doordat deze vorm van hardheid bestaat uit calcium- en magnesiumbicarbonaten (Ca- en Mg(HCO3)2). Deze hardheid is slecht oplosbaar in water en vormt bij het koken van water een neerslag.

Bij het koken gebeurd het volgende:
Calciumbicarbonaat valt uiteen in calciumcarbonaat + water + koolzuur (ontwijkt als gas). Dit calciumcarbonaat zet zich vervolgens, bij verhitting, af op de hete delen en vormt zo het bekende ketelsteen. De chemische reactievergelijking hiervan is:

Ca(HCO3)2 + ∆T → CaCO3↓ + H2O + CO2↑

Blijvende hardheid

Dit zijn verbindingen van calcium- en magnesiumzouten (zoals calciumchloride en magnesiumsulfaat), deze hardheid blijft in tegenstelling van de tijdelijke hardheid volledig in het water opgelost.

Werking

Water wordt door een fles geleid welke is gevuld met harskorrels, deze harskorrels zijn door hun negatieve lading omgeven door natriumionen.
Door het contact met de calcium- en magnesiumionen (=hardheid) in het water worden de natriumionen vervangen door de calcium- en magnesiumionen. De natriumionen blijven in het water opgelost en zullen bij hogere temperaturen niet neerslaan en voor afzettingen vormen. Dit in tegenstelling tot de calcium- en magnesiumionen welke dus wel neerslaan en zo voor afzettingen zorgen.

Als de harsvulling is verzadigd met calcium- en magnesiumionen moet deze worden gespoeld met een pekeloplossing (oplossing van zout (= natriumchloride)). Bij deze spoeling worden de harskorrels weer schoongespoeld en de calcium- en magnesiumionen worden vervangen door natriumionen. Na dit spoelproces is de ontharder weer gereed voor gebruik en kan het hele proces weer opnieuw beginnen.

Bedieningsmogelijkheden

Regeneratie: hiermee wordt het spoelproces van de harsvulling bedoeld.
Dit spoelproces kan op verschillende manieren in gang worden gezet. Er is de volumegestuurde eenheid, zoals de naam al doet vermoeden wordt het spoelproces gestart als er een bepaalde (van te voren ingestelde) hoeveelheid water door de installatie is gevoerd.
Een andere mogelijkheid is de regeneratie op basis van tijd, d.w.z. dat de installatie op vaste dagen gaat spoelen. Deze methode is goed bruikbaar als er een regelmatig verbruik per tijdseenheid plaatsvindt).

Tijd-gestuurde regeneratie

De regeneratiefrequentie kan aangepast worden aan de specifieke situatie of eisen van de klant. Dankzij een programma bestaande uit een 7- of 12-dagenschijf kunnen weekeinden en/of vrije dagen gekoppeld worden aan een verminderd waterverbruik (wat uiteindelijk te zien is in uw portemonnee). Handmatige regeneratie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Volumetrisch-gestuurde regeneratie

Dit gebeurd door de ecometer. Deze teller en controle-eenheid registreert het werkelijke waterverbruik en geeft na het overschrijden van het ingestelde verbruik een signaal, waardoor de regeneratie start. Na de regeneratie komt de teller automatisch terug op nul en is het apparaat gereed voor hergebruik. Tevens wordt door de unieke ecometer, ook bij tijdelijke stroomonderbrekingen, alle gegevens van het gebruik geregistreerd, opgeslagen en bijgehouden. Ook hierbij is het handmatig starten van de regeneratie mogelijk.

Keuze van de ontharder

Wij kunnen de verschillende modellen naar keuze leveren, huishoudelijk of industrieel. De modellen die wij leveren zijn oa. duoblok (een glasvezel harstank versterkt met polyester met bijbehorende zouttank), of een compacte versie bestaande uit een tank die zowel het harsfilter als het zout bevat.
Verder zijn er nog de duplex-waterontharders. Deze duplex-systemen bestaan uit twee filterflessen en een los zoutvat. Hierbij is filter 1 in bedrijf terwijl filter 2 wordt geregenereerd en daarna klaar staat voor gebruik. Het overschakelen tussen de filters gebeurd automatisch.